Обилазак фабрике

Glass Cutting

Резање стакла

Glass Tempering

Каљење стакла

Glass Cleaning

Чишћење стакла

Glass Laminating

Ламинирање стакла

Glass Coating

Стакло премаз

Gluing & Inspection

Лепљење и инспекција

Butyl Coating

Бутил Цоатинг

Silk-Printing

Штампање свиле

Insulated Glass

Изоловано стакло

Freezer Door Gasket

Заптивка врата замрзивача

Pvc Extrusion

Пвц екструзија

PVC Frame Stacking

Слагање ПВЦ оквира

Aluminum Frame Processing

Обрада алуминијумског рама

Freezer Door Essembling

Склапање врата замрзивача

Freezer Door Stacking

Слагање врата замрзивача

Shutter Accessories

Прибор за капке за стакло Лоувер

Shutter Essembling  Shutter Essembling

Склапање ролетни

Louver Glass Inspection

Преглед стакла Лоувер

Finished Louver Glass Stacking

Слагање готовог Лоувер стакла

Packing For Exporting

Паковање за извоз